Archive for January, 2013

Seize the day

16Jan13

– Geçmişi unut, geleceği düşünme … – Şu an tam burada duran geçmişten geliyor, geleceğe gidiyor; nasıl olacak bunlar? – Olan oldu, olacakları da bilemiyoruz! – Olan oldu, tamam. Gelecekte olacaklar üzerinde de geçmişte olanlar gibi hiçbir kontrolüm yok, biliyorum. Etkisiz eleman, hiçlik, yokluk, tam teslimiyet … bunları da biliyorum. Çok şey biliyorum, bildiğimi sanıyorum; […]

Rate this:


Doğrular-yanlışlar, kazançlar-kayıplar … bu ikili kavramlar ve daha nice ikililikler arasında bir oradan bir oraya yalpalayıp durma hâli. Tek bir kaygıyla hep: Korku! Korkuların ecele bir faydası olduğunu gözlemleyemedik henüz. Bu yüzdendir ki, bile bile, bağıra bağıra girdik hep sonunu bildiğimiz hikayelerin içine. Niçin? Yaşamak için; yaşadığını, bir şeylerin sürekli aktığını hissetmek için. Korkular hep […]

Rate this: